Tehnička podrška

Kontaktirajte nas i odgovorićemo na Vaša pitanja.

POTREBNA VAM JE POMOĆ STRUČNJAKA?

HIDROIZOLACIJE

+381 63 364 560  miroslav.zivanovic@fragmat.rs

AMBALAŽA I TEHNIČKI PROIZVODI

+381 62 8026 891 vladimir.djergovic@fragmat.rs

ZA VIŠE INFORMACIJE POZOVITE NAS NA

+381 22 710 666

ILI NAM PIŠITE

office@fragmat.rs

Hidroizolacije // Bitumenske emulzije

Bitumenske emulzije se koriste pri asfaltiranju puteva i parkinga, jer obezbeđuju bolje prianjanje asfaltnog sloja na podlogu.

Proizvodi

PmB KN 60

Polimer bitumenske katjonske nestabilne emulzije PmB KN 60 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputa i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer bitumen. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je u skladu sa SRPS EN 13808.

PmB KN 50

Polimer bitumenske katjonske nestabilne emulzije PmB KN 50 se koriste za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputa i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer bitumen. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je u skladu sa SRPS EN 13808.

KS 50

Katjonska stabilna emulzija KS 50 se koristi za reciklažu starog asfalta, stabilizaciju podloge, izradu bitumenskog mulja (slurry seal) i hladnog asfalta zatvorenog tipa. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je u skladu sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

ZKP 60

Katjonska polustabilna emulzija zimska ZKP 60 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Zbog svojih posebnih osobina, postojanosti na smrzavanje do -5°C, može se koristiti u hladnijim mesecima. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

KP 60

Katjonska polustabilna emulzija KP 60 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

KP 55

Katjonska polustabilna emulzija KP 55 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

KP 50

Katjonska polustabilna emulzija KP 50 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

KN 60

Katjonska nestabilna emulzija KN 60 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

KN 55

Katjonska nestabilna emulzija KN 55 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

KN 50

Katjonska nestabilna emulzija KN 50 se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.024 i SRPS EN 13808.

AN 55

Anjonska nestabilna emulzija AN 55 se koristi za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem. Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.022.
Nazad
    Napred