Tehnička podrška

Kontaktirajte nas i odgovorićemo na Vaša pitanja.

POTREBNA VAM JE POMOĆ STRUČNJAKA?

HIDROIZOLACIJE

+381 63 364 560  miroslav.zivanovic@fragmat.rs

AMBALAŽA I TEHNIČKI PROIZVODI

+381 62 8026 891 vladimir.djergovic@fragmat.rs

ZA VIŠE INFORMACIJE POZOVITE NAS NA

+381 22 710 666

ILI NAM PIŠITE

office@fragmat.rs

Preduzeće // Često postavljena pitanja

Termoizolacije

Šta je EPS?

Skraćenica EPS je skraćenica za ekspandirani polistiren, poznatiji kao STIROPOR. Reč je o laganom ali čvrstom izolacionom materijalu od malih polistirenskih kuglica, koje u procesu proizvodnje, zbog sadržaja pentanskog gasa i zagrevanja vodenom parom, povećavaju zapreminu za 40-50 puta, popunjavaju kalup bilo kog oblika i tako se međusobno zavare. Svaka pojedinačna kuglica se sastoji od velikog broja zatvorenih ćelija u kojima je zarobljen vazduh. Zbog male potrošnje sirovina u proizvodnji EPS ploča, koji sadrže 98% vazduha i samo 2% polistirena, i ekonomične proizvodnje, EPS ima odličnu ekološku ravnotežu.
EPS je zdrav, jer ne sadrži lepkove i aditive. Sav stiropor se može u potpunosti reciklirati.
Odličan toplotni izolator
EPS sadrži 98% vazduha zarobljenog u zatvorenoj ćelijskoj strukturi i ima izuzetno nisku toplotnu provodljivost od 0,034 – 0,041 W/m∙K, sa specijalnim aditivima čak 0,031 W/m∙K (FRAGMAT NEO SUPER F 031).
Dokazani zvučni izolator
U kompaniji Fragmat razvili smo elastificiranu ploču sa izlomljenom ćelijskom strukturom EPS SILENT T, koji pored dobre toplotne izolacije ima i funkciju zvučnog izolatora. Panel savršeno prigušuje udarni zvuk u sistemu plivajućeg poda, a delimično i zvuk koji se širi kroz vazduh i prolazi kroz zidove.
Otporan na vlagu
EPS se ne raspada u vodi i upija vrlo malo vlage čak i kada je potpuno potopljen. Ovo posebno važi za gušći stiropor, koji ima mnogo manje međućelijskog prostora.
Paropropusnost
Koeficijent difuzionog otpora μ nam govori koliko je materijal otporniji na prolaz pare nego vazduha. Što je niža vrednost μ, to je materijal propusniji za paru.
EPS ploče su takvog sastava da omogućava „disanje“ i prolaz difuzione pare (poređenja radi, kod EPS ploča je bolja propustljivost vodene pare nego kod drveta – μ koeficijent je manji nego kod drveta).
 U tabeli ispod prikazan je neznatan uticaj paropropusnosti zidova, u različitim kombinacijama – noseća konstrukcija od cigle izolovana EPS-om ili vunom.
Temperatura spoljnog vazduha Zid ventilacija (0,3 h-1)
paropropusnost zida
0°C CIGLA + EPS
CIGLA + VUNA
CIGLA BEZ IZOLACIJE
1,5%
2,6%
3,0%
-20°C CIGLA + EPS
CIGLA + VUNA
CIGLA BEZ IZOLACIJE
1,4%
2,4%
3,5%

Neizolovani zid od cigle može da ispusti samo 3% navedene količine isparene vode, dok se ostalih 97% mora ukloniti na drugi način – na primer kroz prozor.

U slučaju da je cigla toplotno izolovana ili vunom ili EPS pločama, vrednosti su nešto niže. Osim toga, samo farbanje unutrašnjih zidova i završni spoljni akrilni sloj dodatno zaptiva zid. U primeru gde imamo ciglu toplotno izolovanu ili vunenim ili EPS pločama, vrednosti su nešto niže. Osim toga, samo farbanje unutrašnjih zidova i završnog spoljašnjeg akrilnog sloja dodatno će izolovati zid.
A kada u gornje navode dodamo i podatak da četvoročlana porodica proizvede u proseku 10 litara isparene vode dnevno (kuvanje, tuširanje, kupanje, peglanje, metabolički procesi ukućana,i sl.), koja se mora ukloniti iz prostorija, vidimo da je teoretski i praktično nemoguće odvesti takve količine kroz zid, bez obzira, da li je izolovan ili ne. Upravo zbog toga je ventilacija zgrade veoma neophodna!
 
Postojan i izdržljiv
EPS je veoma izdržljiv, njegova fizička i mehanička svojstva se ne menjaju tokom vremena. Ne razlaže se u vodi i upija vrlo malo vlage čak i kada je potpuno potopljen.
 
Prilagodljiv
EPS izolacija je pogodna za ceo omotač zgrade. Različitim proizvodnim procesima možemo postići odgovarajuća mehanička svojstva za svaku namenu ugradnje – fasade, plivajući podovi, krovne izolacije, podzemni prostori zgrada…
Jednostavan za postavljanje
EPS je bezbedan i jednostavan za upotrebu i ugradnju. Za sečenje nisu potrebni posebni alati. Može se izraditi u bilo kom obliku i veličini, ali se može koristiti i zajedno sa drugim materijalima.
Pošto skoro da nije teži od vazduha (do nekoliko desetina kg/m3), pri transportu se troši manje goriva, a pretovar se može obaviti ručno. U poređenju sa drugim izolacionim materijalima, pruža najbolji odnos cene i kvaliteta.
Bezbednost od požara
U građevinarstvu se koristi isključivo EPS sa aditivima za samogasivi materijal. Od 21.8.2015 zabranjena je upotreba HBCD-a (heksabromociklododekan) usporivača plamena .
Fragmat termoizolacioni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) ne sadrže bromirane usporivače plamena – HBCD. Proizvodi su napravljeni isključivo od polistirenske sirovine koja sadrži usporivače plamena na bazi polimera (polyFR).
Prema EN 13501-1, Fragmat EPS proizvodi su klasifikovani u klasu zapaljivosti E. To su materijali koji ne gore, ali imaju funkciju samogašenja. To znači da se u prisustvu vatre stiropor samo topi i ne izaziva dodatni plamen. Kada indirektna vatra prestane, vatra se ne širi kroz stiropor, već se plamen gasi.
Međutim, kako fasada nije samo obložena stiroporom, već i premazana malterom i završnim slojem, zanima nas klasa zapaljivosti celog sistema. Spada u lako zapaljivu klasu B1 (lako zapaljivi materijali).
Takve fasade imaju dug vek trajanja, jer nisu osetljive na vlagu i vodu. Dok izolaciona funkcija nekih izolacija naglo opada tokom godina, stiropor ostaje konstantan tokom cele godine. Stiropor ima veoma nisku toplotnu provodljivost, ne sadrži lepkove, insekticide i samim tim je potpuno bezopasan po zdravlje.
Kako EPS pomaže u zaštiti životne sredine?
Klimatske promene su najozbiljnija pretnja životu na našoj planeti. Vremenske pojave kojima smo svedoci poslednjih godina podsećaju nas koliko smo osetljivi i ranjivi. Iako ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su pojedinačne katastrofe direktna posledica ljudskog delovanja, možemo očekivati da se ove pojave intenziviraju usled zagrevanja atmosfere. Prirodni fenomen koji reguliše temperaturu na Zemlji naziva se efekat staklene bašte. Gasovi i vodena para u atmosferi deluju kao prirodni termostat – ako se njihova količina poveća, temperatura na Zemlji može da poraste. Povećanje količine ugljen-dioksida u atmosferi u velikoj meri je rezultat korišćenja fosilnih goriva za grejanje, pa je neophodna odluka da se postavi ovako efikasna toplotna izolacija kao što je EPS.
Fosilna goriva kao što su nafta, prirodni gas i ugalj su važan izvor energije. Stvoreni su od mrtvih organizama pre više stotina godina. Količina fosilnih goriva je ograničena i brzo se smanjuje. Pošto su za njegovo formiranje potrebni milioni godina, ne možemo govoriti o obnavljanju i stvaranju novih rezervi fosilnih goriva. Odličnom toplotnom izolacijom zgrade, a to je EPS, štedimo energiju i time pomažemo u očuvanju fosilnih goriva.
Bezbedan za životnu sredinu
EPS je hemijski potpuno neutralan. Ne sadrži supstance štetne po životnu sredinu, kao što su hlor-vodonik fluoridi koji su štetni za ozonski omotač; ova jedinjenja se ni ne pojavljuju u procesu proizvodnje. Nema hranljivu vrednost za životinje, biljke i mikroorganizme.
 
Pomaže u uštedi energije
Novogradnja ili renoviranje postojeće zgrade – termoizolacija od stiropora pomaže u uštedi energije i smanjuje troškove grejanja. Što manje energije trošimo, manja je potreba za uvozom iz drugih zemalja.
Izolacija od 1 m3 EPS-a može uštedeti 8000 L mazuta za 50 godina, a energija sadržana u 20 L mazuta se koristi za proizvodnju 1 m3 EPS-a gustine 20 kg/m3. Energija koja se koristi u procesu proizvodnje se pošteno isplati.
Zdravstveno besprekoran
Za neke izolacione materijale se ne može reći da su zdravi, ali je opšte poznato da je EPS bezopasan i lak za rukovanje. Napravljen je od polistirena, koji je nadaleko poznat kao čist i besprekoran materijal. Nije toksičan, ne pecka i ne svrbi, ne iritira disajne puteve, nije opasan za udisanje i generalno ne predstavlja opasnost po zdravlje. Pošto je zavaren toplim vazduhom, ne sadrži lepkove, pa se koristi i u prehrambenoj industriji (čaše, tacni, tanjiri…).
Možemo ga reciklirati
EPS je napravljen od polistirena (PS) i vazduha, tako da je veoma čist materijal. Materijal je nepovratan, ne utiče na podzemne vode i ne predstavlja opasnost po životnu sredinu. Na kraju svog životnog veka može se reciklirati na različite načine: može se koristiti kao sirovina za nove proizvode (toplotna izolacija, lenjiri,čaše za jogurt, kućišta za TV), u građevinarstvu (granule za pripremu lakih betona), za rastresita zemljišta (dodatak supstratima za gajenje biljaka), a na samom kraju može se koristiti i kao gorivo u toplanama.
Kada se stiropor melje u namenskim mlinovima, govorimo o mehaničkoj reciklaži materijala. Ovako dobijeni granulat se zatim koristi za pripremu lakog betona i izolacionog maltera i termoizolacionih punila.
Literatura:
 • Brošure evropskih proizvođača EPS-a (EUMEPS);
 • izvor: www.eumeps.org

Mravi ne jedu stiropor, kako neki pogrešno misle! Kao i svaka životinja, mrav voli da ide na toplo mesto. Jedino rešenje za sprečavanje prolaza mrava u cokl je dobro osmišljena fasada koja mora biti zatvorena sa svih strana. Zato je preporučljivo da se odlučite za fasadne sisteme renomiranih proizvođača. Mravi neće jesti stiropor, a ni „faraoni“!

Stiropor je veoma dobar izolator i ima zavidne karakteristike u odnosu na druge izolacije. Sadrži 98% vazduha i samim tim ima veoma nisku toplotnu provodljivost, dokazan je izolator udarne buke, zidovi izolovani stiroporom dišu i omogućavaju difuziju vodene pare, otporan je na požar, izuzetno je izdržljiv, zadržava oblik, lako se postavlja, zdrav…

U zavisnosti od njihove primene u građevinarstvu, Fragmat S proizvodi različite vrste stiropor ploča – različite težine, koje se izražavaju za zapreminu jednog kubnog metra (m3).
Ukratko, kada je stiropor zapreminske težine 15 kg/m3 i više radi se o stiropor pločama za toplotnu izolaciju kosih i ravnih krovova, zidova, fasada i plafona, poznate pod oznakom EPS 70. Ovo poslednje predstavlja čvrstoću stiropora na pritisak, izraženu u kilopaskalima* (kPa) , pri deformaciji od 10% (70 kPa, na primer, znači da se stiropor deformiše (komprimuje) za 10% kada je kvadratni metar opterećen sa sedam tona). Dozvoljena trajna težina EPS 70 iznosi oko 1/5 navedene vrednosti, što prema iskustvu iznosi maksimalno 1400 kg/m2.
Fragmatove stiropor ploče razlikuju se po nameni:
 • EPS F 60 zapreminske težine 12 kg/m3 i više koriste se za toplotnu izolaciju u nenosivim i neopterećenim prostorima.
 • EPS 120 i EPS 150, zapreminske težine 20 kg/m3 i više, za toplotnu izolaciju kosih i ravnih krovova, zidova, plafona i temeljnih ploča
 • EPS 200, zapreminske težine 30 kg/m3 i više, za toplotnu izolaciju jače opterećenih površina na voznim površinama, ravnim krovovima, zidovima i temeljnim pločama.
Sav stiropor proizvođača Fragmat S ispunjava evropske standarde EN 13163 i zahteve klase reakcije na požar E.

U Fragmat S d.o.o. po posebnoj narudžbi izrađujemo stiropor ploče formata 400 × 125 centimetara i debljine do jednog metra.

EPS ploče se međusobno razlikuju po sastavu i načinu proizvodnje, što omogućava postizanje različitih karakteristika ploča. Zbog toga je važno koju stiropor ploču ugrađujemo u svaki detalj konstrukcije. Ovako znamo koje EPS ploče su pogodne za:

 • ugradnju u podove; EPS 100, 120, 150, 200 ploče mogu izdržati različite pritiske (uobičajene stambene pritiske, garažne pritiske, industrijske pritiske),
 • izolaciju udarnog zvuka; EPS SILENT T – ima namerno razbijenu ćelijsku strukturu, tako da bolje apsorbuje udarni zvuk,
 • izradu fasade; EPS FASADNI – ploče su izrazito dimenzionalno stabilne (važna je tolerancija odstupanja dimenzija u % određena prema EN),
 • izradu cokla ; STIROCOKL odnosno NEOCOKL – otporna na udarce, rebrasta rešetka za bolje prianjanje, poboljšana izolacija, potrebna manja debljina.

Neke Fragmat izolacione ploče su drugačije obojene. Svrha farbanja polistirena je odvajanje ploča prema njihovoj nameni. Posebnu pažnju treba obratiti na ploče koji nisu u boji. Sive boje su zbog sirovine koja sadrži čestice grafita za povećanje toplotne izolacije.

 • ZELENA EPS ploča – STIROCOKL; prvenstveno je namenjena za izolaciju podzidne cokle, izolaciju ivica AB ploče, prepusta i balkona. Ploča ima rebrastu rešetku za bolje prianjanje lepka i prajmera.
 • SIVA EPS ploča – FRAGMAT NEO SUPER; sa aditivima za poboljšanje toplotne izolacije – dovoljno je 20% manje debljine od normalne ploče. Namenjen je mestima sa ograničenim prostorom; za fasade, podove, unutrašnje zidove, krovove…
 • SVETLO SIVA EPS ploča – FRAGMAT EPS F 035; klasična ploča sa dodatkom sive boje za lakše odvajanje u odnosu na EPS F 039. Bez dodataka grafitnih čestica.

Opšte

 • STIROPOR: To je sinonim za ekspandirani polistiren. Naziv “Styropor” je registrovani zaštitni znak prvog proizvođača ekspandiranog polistirena BASF, koji je patentirao proizvodnju EPS-a 1950. godine.
 • KAŠIRANA PLOČA: stiropor ploča spojena bitumenskom trakom, ter papirom, poliesterskim filcom, aluminijskom folijom… Za lakše izvođenje nekih konstruktivnih sklopova.
 • XPS: Ekstrudirani polistiren, sirovina koja se jako širi uz pomoć gasa i vrućeg vazduha.
 • PLIVAJUĆI POD – KOŠULJICA: naziv za betonski pod koji se postavlja na prethodno postavljenu zvučnu i toplotnu izolaciju. Pod ni u jednom trenutku ne dolazi u kontakt sa zidovima ili podom, već je odvojen zvučno izolacionim materijalom (EPS SILENT T i STIROTRAK).
 • SUVA KOŠULJICA: pod od ploča (gips karton, OSB ploče) koje su prethodno postavljene na toplotnu i zvučnu izolaciju ili na odstojnike. Na takvu košuljicu moguće je odmah postaviti završni sloj.
 • EPS-EN 13163-L2-W2-T(1)-S2-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100: jedna od oznaka koja se koristi za označavanje ploča od stiropora. U našem slučaju radi se o fasadnoj ploči EPS FASADNI. Skraćenica znači da EPS ploča odgovara evropskom standardu prema EN 13163, T2, L2, W2, S2, P4 – klase tolerancije dimenzija – dopuštena odstupanja (debljina, dužina, širina, pravougaonost i ravnost), BS100 – nivo savojne čvrstoće, TR100 – zatezna čvrstoća u smeru debljine (važno za fasade, zato nije svejedno koja ploča ide u fasadni sistem), DS(N)2 dimenzijska stabilnost u laboratoriji, DS(70,-)1 – dimenzijska stabilnost pri određenoj temperaturi i vlažnosti.
 • STIROCOKL: ploča sa preklopima namenjena za izolaciju cokli.
 • EPS FASADNI: oznaka za fasadnu ploču.
 • EPS FASADNI-P: oznaka za fasadnu ploču sa preklopom.
 • EPS 150: Pritisna čvrstoća stiropora: pri pritisku od 150 kPa javlja se 10% deformacije (što odgovara 15 tona/m2).
Ekspandirani polistiren (EPS) ili stiropor, koji proizvodimo od 1954. godine, koristi se u građevinarstvu za:
 • FASADE – toplotna zaštita objekata sa fasadnim pločama (EPS FASADNI, EPS F 039, EPS F 035, NEO SUPER F 031)
 • RAVNE KROVOVE – toplotna zaštita kaširanim stiropor pločama STIROTEKT odnosno STIROVAL, EPS 100, EPS 120, EPS 150, EPS 200
 • PODOVE – toplotna izolacija pločama EPS 100, EPS 120, EPS 150, EPS 200
 • ZVUČNU ZAŠTITU – EPS SILENT T ploča za zvučnu izolaciju, izolacija od udarnog zvuka u plivajućim podovima
 • DEKORATIVNE FASADNE PROFILE – prozorski profili, ugaone ploče, krovni profili…
 • RAZNI OBLICI PO NARUDŽBI
 • DILATACIJE ZGRADE
 • MONTAŽNE BETONSKE ELEMENTE
 • OPLATE

Smanjenje troškova grejanja zahteva promišljen pristup, fokusirajući se prvenstveno na sledeće:

 • povećanje debljine izolacije fasade
 • izolaciju potkrovlja
 • sanacija toplotnih mostova; neizolovani balkon, odgovarajuća izolacija prozorskih letvica (izolacija fasade)
 • ugradnja prozora niske toplotne provodljivosti
 • kupovina visokoefikasnog kotla…
 • ugradnju rekuperatora

Ostali manji zahvati:

 • zamena zaptivki prozora
 • izolacija instalacionih cevi u negrejanim prostorijama
 • ugradnja radijatora i sistemskih termostata…

EPS ploče izrezane iz neodležanih blokova mogu izazvati mehanička oštećenja (pukotine, ulegnuća, odstupanja od podloge…) na fasadama i ravnim krovovima. U Fragmat S d.o.o. fasadne stiropor ploče imaju potvrdu dimenzijske stabilnosti i odležavaju u procesu proizvodnje u obliku blokova, odgovarajućeg su kvaliteta i pogodni za trenutnu ugradnju u fasade i ravne krovove. EPS blokovi se odlikuju težinom koja je u početku jača, a kasnije se postepeno smanjuje, nakon čega se iz njih režu ploče. Oni postaju dimenzijski stabilni tek kada se ekspandirajuće sredstvo – pentan razmeni sa okolnim vazduhom i kada vodena para ispari. Para i ekspandirajući gas pentan su potrebni za ekspandiranje i zavarivanje polistirena. Zato govorimo o odležavanju stiropora.

Stiropor je paropropusan! Parom vezane (zavarene) kuglice od stiropora i dalje omogućavaju dovoljnu propustljivost vazduha između sebe da bi se omogućila difuzija vodene pare. Možemo zamisliti okrugli rečni pesak nagomilan u konusni oblik. Nabijeni pesak je prožet porama. Isti je slučaj i sa stiroporom, koji sa sličnom strukturom takođe omogućava da sistem diše.

Paropropusnost stiropora zavisi od njegove zapreminske težine i varira između µ 40 i 100. Ove vrednosti su ekvivalentne debljini vazdušnog sloja difuzije vodene pare, što govori koliko je puta materijal manje propustljiv za paru od vazdušnog sloja debljine jednog metra. Zanimljivost: podaci za drvene konstrukcije pokazuju µ 50, što je lošije od klasičnog stiropora!
 • Brušenje: Oblikovanje površine se lepo izvede običnim brusnim papirom.
 • Lepljenje: Stiropor ploče se lepe u raznim fasadnim sistemima specijalnim lepkovima. Za lepljenje na bitumenske hidroizolacione trake koristi se poliuretanski lepak TERMIFIX koje je takođe pogodan i za lepljenje toplotne izolacije na ciglu, beton ili čelične površine i drvo.
 • Farbanje: samo bojama na bazi vode (obične zidne boje)! Ostale boje tope ploče.
 • Rezanje stiropora: tanje debljine skalpelom, veće debljine testerom (lisičji rep), a za preciznu obradu možete nas kontaktirati gde Vam uz preciznu obradu možemo izrezati sve oblike.

Unutrašrnji zidovi, podovi, terase/balkoni

Laki izolacioni beton Politerm pokriva široku oblast primene, od poda do krova zgrade.

Može se koristiti ispod cementne košuljice, gde izravnavamo sve neravnine, ili kao ispuna između instalacija. Međusloj može poslužiti i kao podloga za polaganje toplotne izolacije ili zvučne izolacije u sistemu plivajućeg poda. Sistemske ploče za podno grejanje mogu se ugraditi i na Politerm.

Različite podne obloge, kao što su keramičke pločice ili ploče od veštačkog ili prirodnog kamena, mogu se postaviti direktno na Politerm laku betonsku podlogu.

Laki Politerm beton je zbog svoje male težine pogodan i za razne ispune između plafonskih greda i iznad drvenih podnih konstrukcija. Njime jednostavno popunjavamo prazne prostore i izravnavamo lukove i tako dobijamo ravnu površinu za dalju obradu.

Ukoliko imamo neiskorišćeno potkrovlje, Politerm se nanosi direktno na plafonsku konstrukciju ili toplotnu izolaciju. Posebna obrada površina nije neophodna, osim u slučajevima kada želimo kasnije da ove površine korisno iskoristimo. Zatim se podloga “zagladi” izravnavajućom masom ili prekriva završnim premazom.

Laki beton Politerm se može koristiti i za kose krovove i razne sisteme ravnih krovova, terasa i balkona. Koristi se za izolaciju kosih krovova i izravnavanje limova ili drugih pokrivača. Na ravnim krovovima se koristi za stvaranje atmosferskih odvoda i osnova je za polaganje hidroizolacionih slojeva (ne smeju da sadrže rastvarače).

PRIPREMA MEŠALICE

Laki beton Politerm se može mešati klasičnom mešalicom za beton ili još efikasnije specijalnom horizontalnom mešalicom. Ispumpavanje smeše je moguće specijalnom opremom ili automatskim mikserom sa pumpom.

Gustina smeše od 110 do 350 kg/m3 može se postići samo dodavanjem Politerma, cementa i vode. Za pripremu 1 m3 smeše potrebno nam je samo 840 litara Politerm kuglica.

Od zemlje do poda (Ur.L RS, br. 93/2008), U = 0,30 W/m2∙K, 10 – 12 cm Fragmat EPS 100.

Da li je za pod bitan odnos debljine stiropora i košuljice? Kod stiropora ne važi pravilo „debljina izolacije = debljina poda“, kao kod mineralne vune. Ako imamo očekivanu debljinu stiropor izolacije u podu od 30 cm (npr. prizemlje), na nju bez brige možemo postaviti košuljicu od 5 cm jer EPS 100 može da izdrži 2000 kg/m2 konstantnog i ravnomernog opterećenja bez sleganja (daleko smo od takvog opterećenja u stambenom prostoru).

Da li je XPS, u poređenju sa stiroporom (EPS), pogodniji za podove stambenih objekata? NE. XPS materijali su izuzetno kruti i u velikoj meri smanjuju prigušivanje udarnog zvuka. Prenos zvuka se nezahvalno prenosi do AB ploča i perimetarskih zidova kroz krute materijale u susedne prostorije. Potrebna nam je optimalna čvrstoća izolacionih ploča. Čak i strane smernice za podove stambenih objekata preporučuju ploče od 80-150 kPa. U Fragmatu preporučujemo stiropor EPS 100 u kombinaciji sa EPS SILENT T, elastičnom pločom od stiropora za prigušivanje udarnog zvuka.

Sa AB pločom od 15 cm i košuljicom od 4-6 cm u pod se može ugraditi EPS SILENT T 33/30, koji uglavnom ispunjava željeni efekat i propisane uslove za međuspratnu konstrukciju između dva stana za prigušivanje zvuka.

U skladu sa EN propisima za izradu plivajućih podova koriste se:

 • EPS SILENT T ploče za zvučnu i toplotnu izolaciju,
 • FRAGMAT EPS100 za podove sa normalnim opterećenjem,
 • FRAGMAT EPS 120, 150, 200 za podove sa većim opterećenjem.
Prednost izolacije krova stiroporom je u tome što eventualna vlaga ne može da ga ošteti, kao što se dešava kod drugih osetljivih izolacionih materijala. Postavljanje EPS F 60 i EPS FASADNI stiropor ploča između rogova je relativno jednostavno i brzo. Ploče od stiropora seku se u proizvoljne oblike sa lisičjim repom. Stiropor je čist i nealergijski materijal, tako da ne šteti zdravlju prilikom postavljanja i boravka u tavanskim prostorima.
Pravilno izvođenje izolacije kosog krova u slojevima:
 • Gipskartonske ploče pričvršćene vijcima na limene U profile
 • Parna brana (PE folija)
 • EPS F 60, EPS FASADNI položene između rogova
 • RUFLEX P-25, sekundarni pokrivač za kose krovove
 • Letvice uzdužno
 • Letvice poprečno
 • Pokrivna obloga
Kvalitetan pod mora biti dobro izolovan, ali mora i prigušiti udarni zvuk. Sve ovo se može postići odgovarajućim odabirom materijala i pravilnom ugradnjom.
Nosiva AB konstrukcija
Za izradu podova beton mora biti dobro osušen, vreme sušenja je obično 28 dana.
Toplotna izolacija
Međuspratna izolacija treba da bude debljine 3 cm, a u negrejanim prostorijama 10-12 cm. Između instalacionih cevi ugrađuju se stiropor ploče FRAGMAT FASADNI (stambeni prostor), EPS 100-150 (garaže), EPS 200 (industrijski podovi). Laki toplotnoizolacioni beton POLITERM BLU sa stiropor kuglicama, koji i dalje ima zadovoljavajuću toplotnu izolaciju, može se koristiti za ravnanje prilikom ugradnje.
Zvučna izolacija
EPS SILENT T zvučno izolaciona ploča protiv udarnog zvuka je ugrađena vrhunska toplotna izolacija. Obično je za stambene prostore dovoljna debljina od 33/30. Takođe je obavezno sprečiti kontakt poda sa zidom, a u tu svrhu koristimo zvučno izolacijsku traku STIROTRAK ili EPE ROBNITRAK.
Razdvajajući sloj
Sprečava izlivanje cementnog mleka košuljice između ploča od stiropora. Folije mogu biti PE, HDPE ili PVC.
 
Košuljica
Pogodno vreme sušenja 28 dana, debljina košuljice min. 4 cm, mikroarmatura.
Završni sloj

Ako je moguće, zid je izolovan spolja. Naime, zidovi imaju funkciju akumulacije toplote, što je važno za stabilnost sobne temperature. Ako prostoriju izolujemo iznutra, vazduh u unutrašnjosti će se brzo zagrejati i obrnuto, kolebanja temperature će biti velika. Grejanje takve izolovane kuće zahteva potpuno drugačiji način snabdevanja toplotom, a to je potpuno automatizovano grejanje.

U nekim slučajevima nije moguća izolacija spoljnih zidova (pročelja zaštićenih spomenika, složenost izvođenja…). Posebna karakteristika unutrašnje izolacije je sloj parne brane koji sprečava kondenzaciju toplotne izolacije.
Primer:
ZID
 • FRAGMAT FASADNI, preporučena debljina 10 cm, umetnut između limenih U profila
 • PE folija ili IZOSELF AL PLUS (obavezno! služi kao parna brana)
 • GIPSKARTONSKE PLOČE
 • Završni sloj

Mnoge kuće imaju nedovoljno izolovana potkrovlja. Veliki deo gubitaka prisutan je upravo u gornjim stambenim prostorima prema hladnom potkrovlju. Stiropor se može koristiti za brzu i kvalitetnu izolaciju.

Osnovna konstrukcija ravnog krova, balkona ili terase se najčešće ne izvodi pod padom, pa se neophodni padovi izvode kosim betonom ili postavljanjem termoizolacije u nagibu. Ugradnjom EPS ploča u nagibu izbegavamo konstrukciju od teškog kosog betona i opterećenje konstrukcije, a time dobijamo pouzdan i jednostavan sistem kišne odvodnje.

Prednosti toplotne izolacije u nagibu:

 • mala težina, ne predstavlja dodatno opterećenje nosive konstrukcije,
 • brz i lak dizajn za suvu montažu
 • dodatna toplotna izolacija,
 • precizna geometrija i čvrsti, odgovarajući kontakti,
 • visoka nosivost (min. 100 kPa),
 • nema ograničenja debljine,
 • čvrsta podloga za polaganje svih vrsta hidroizolacija.

Osnovni element za izvođenje kosih izolacija je FRAGMAT EPS ploča dimenzija 100×100 cm sa gornjom površinom u jednostranom nagibu i početnom visinom od 2 cm. Nagibi su 1,0, 1,5 i 2,0 % po dogovoru. Paneli se mogu izraditi od različitih vrsta stiropora ( EPS 100, EPS 150, EPS 200, FRAGMAT EPS 300 ili FRAGMAT NEO SUPER 100).

Jedan od najvećih toplotnih mostova u klasičnoj gradnji je sam balkon. Pošto je to obično samo produžena AB ploča u obliku konzole, cela površina balkona apsorbuje spoljašnju toplotu i prenosi je kroz konstrukciju. Ako želimo da popravimo toplotni most, moramo da izolujemo ceo omotač balkona izložen spoljašnjim uticajima. Pošto su balkoni i terase ujedno i najizloženiji vremenskim prilikama, toplotna izolacija se najčešće kombinuje sa hidroizolacijom. Dizajn je potpuno isti kao kod ravnih krovova.

Izolacija podruma i ukopanog dela objekta

Podkonstrukcija ili osnova (cokla) je najviše izložena vlazi i udarima. Karakteristike cokli su veća statička opterećenja, na primer u slučaju kada je završni sloj oblaganje kamenom. U tu svrhu koristimo stiropor ploče STIROCOKL, koje izdržavaju velika pritisna i zatezna naprezanja. Posebnost ovog panela je njegova vodoodbojnost, što sprečava vlaženje izolacije. Ovo je omogućeno specijalnim dodacima sirovini i zatvorenom ćelijskom strukturom ploče, koja je rezultat izrade ploče u kalupu. Površina STIROCOKL ploče je obostrano profilisana u obliku tzv „vafle” i služi za bolje prianjanje lepka.

STIROCOKL ploče nije potrebno ankerisati jer njihova profilisana omogućava dobro prianjanje lepka na podlogu. Ploča se ankeriše samo u slučaju kada je završni sloj teža kamena obloga.

Da bi se izbegli hladni i vlažni podrumi, potrebno je dobro izolovati spoljne zidove i sprečiti pristup vlage kroz zidove. Po pravilu se prvo izvodi hidroizolacija, koja se u slučaju vlažnog tla postavlja u jednom sloju, pa se koristi traka KONDOR P4 PLUS. Međutim, u slučaju podzemnih voda potrebna je dvoslojna izolacija. Zatim sledi sloj toplotne izolacije, koji mora biti otporan na vodu i pritisak . Takav sloj predstavljaju ploče XPS 300, sa glatkom površinom. Zbog svoje zatvorene ćelijske strukture, ploče su odličan toplotni izolator, sa izuzetnim mehaničkim svojstvima i niskim nivoom upijanja vlage, pa su pogodni za ugradnju na mestima sa visokim pritiskom i gde je prisutna voda i vlaga.

Hidroizolacije

Uopšteno

Hidroizolacija se radi samo jednom. Ovo posebno važi za temelje, gde je hidroizolacija “prvi krov” zgrade. Oštećenja nastala nepravilnim izborom materijala, loše dizajniranim detaljima i lošom izvedbom teško je ili čak nemoguće popraviti. U slučaju sanacije, cena iskopa može iznositi koliko i razlika u troškovima, ako se teži kvalitetu već tokom izgradnje. Osim toga, posledice mogu biti mnogo gore: mokri podovi (izolacija), vlažni zidovi, oštećen malter i fasada. Troškovi sanacije mogu dostići desetostruku cenu od početnog ulaganja u hidroizolaciju.

Reč hidroizolacija se najčešće vezuje za bitulit i crne bitumenske trake za varenje. Hidroizolacija se takođe može izvesti različitim postupcima i različitim materijalima (sintetičke folije, bitumenski i poliuretanski premazi).

Bitumenske trake se izrađuju tako da je nosač (armatura) obostrano obložen (premazan) bitumenskom masom. Obe površine moraju biti zaštićene (u zavisnosti od vrste proizvoda postoje opcije: tanka PE folija, posip, zaštitna odstranjujuća folija) da se traka u rolni ne zalepi. Za trake koje su obostrano zaštićene PE folijom, obe strane su podjednako pogodne za varenje i nije bitno na koji način je traka okrenuta.

Fleksibilnost na -10 °C znači da se traka, koja je stabilizovana dva sata na -10 °C, ne ošteti za tri sekunde kada se obmota oko cilindra prečnika 30 mm.
 
Stabilnost trake na +120 °C znači da se na traci koja visi u vertikalnom položaju dva sata na temperaturi od +120 °C ne pojavljuju kapi ili da bitumenska masa ne omekša značajno.
Tumačenje temperaturnog opsega govori kakvo je očekivano ponašanje trake na različitim temperaturama, što je jedan od važnih parametara pri izboru proizvoda.
 
Bitumenske trake, koje imaju širi temperaturni opseg, manje su osetljive odnosno otpornije na dnevne temperaturne oscilacije, brojna ponavljanja ih manje zamaraju, pa sporije stare i znatno im se produžava životni vek.

Bitumenske trake se seku specijalnim noževima za bitumenske trake (imaju sečivo u obliku kuke) ili jakim “olfa” noževima.

Čak se i bitumenska rolna može seći na manje krugove tračnom testerom.

Za hidroizolaciju na ravnim zelenim krovovima i u betonskim koritima koriste se namenske bitumenske trake sa zaštitom od korenja IZOFLEX P4 / P5 FLL PLUS. Posebna formulacija bitumenske mase obezbeđuje, prema FLL standardu, otpornost ovih traka na prodiranje korena (osim oraha i bambusa).

 1. Kontakt vertikalne hidroizolacije sa horizontalom (zid/podnožje temelja) – u mnogim slučajevima (kada se koristi bitumenska traka sa nosačem staklenog voala) nakon određenih faza izgradnje dolazi do oštećenja površine predviđene za spajanje vertikalne hidroizolacije, pa nije moguće napraviti kvalitetan spoj ;
 2. Hidroizolacija ispod zidova, vertikalnih spojeva ili stubova – odsustvo bitumenske trake;
 3. Pogrešan izbor vrste trake – u slučaju većih opterećenja (podzemne vode (hidrostatički pritisak) potrebno je koristiti hidroizolacionu traku tipa T, a traka tipa A nije dovoljna (u skladu sa SRPS EN 13969) i SRPS U.M3.303 standardima );
 4. Preklopi – preklopi hidroizolacionih traka su neravnomerno zavareni;
 5. Poprečno polaganje traka u dvoslojnoj hidroizolaciji – ispravno je da drugi sloj ide u istom pravcu kao i prvi sloj, samo sa pomakom od polovine širine trake,
 6. Fiksna izvođenja putem dilatacije;
 7. Zaptivanje instalacionih otvora (kanalizacija, kišnica, vodovod, struja, komunikacije itd.);
 8. Vertikalna hidroizolacija u zoni podzida (cokla) nije urađena na dovoljnoj visini – završna obrada mora biti oko 25 cm iznad nivoa završenog terena;
 9. Oko temelja nema drenaže.

Za kvalitetno izvođenje sistema hidroizolacije temelja, ravnih krovova, balkona i terasa od suštinskog je značaja dobro izvođenje sledeće tri faze:

 • projektovanje – predvideti dovoljne visine ili debljine pojedinih slojeva ili sistema, prilagoditi dizajn izabranom sistemu ravnih krovova, dovoljnim nagibima, smanjiti broj prodora (koje se ne smeju dodirivati, jer u ovom slučaju ne mogu da se zaptive), detalji (povezivanje hidroizolacije sa rubnim limom, obrada hidroizolacije na prozorima/vratima), moguće mehaničko pričvršćivanje hidroizolacije, upotreba ugaonih letvica na horizontalnom/vertikalnom spoju…)
 • optimalan izbor materijala (za koji postoji tehnička dokumentacija) koji će nositi opterećenja u zavisnosti od vrste sistema, složenosti objekta, vrste podloge, vremena ugradnje…
 • profesionalna ugradnja od strane iskusnih izvođača koji koriste profesionalne alate i samokritični su prema poslu koji obavljaju.

Rolne se čuvaju u uspravnom položaju. Duže skladištenje treba da bude u natkrivenim prostorima (van direktne sunčeve svetlosti). Ista uputstva važe za rukovanje tokom transporta.

U zimsko vreme preporučuje se čuvanje proizvoda u zagrejanoj prostoriji 24 sata pre ugradnje. Za ugradnju na niskim temperaturama (ispod 5 °C), najbolje je ugraditi elastomerne trake (IZOFLEX, KONDORFLEX, IZOELAST).

Betonska podloga mora biti čvrsta, suva na površini, bez prašine, ravna (bez neravnina) i zatvorena (bez odvojenih mesta).

Podloga od punog drveta mora biti suva na vazduhu. Preporučljivo je da se ploče spoje pomoću sistema pera i žlebova. Za mehaničko pričvršćivanje traka, debljina mora biti najmanje 24 mm. Zbog mogućeg dejstva drveta, pojedinačne ploče treba da budu široke do 16 cm. Da bi se drvo zaštitilo, potrebno je pridržavati se odgovarajućih standarda (npr. DIN 68800). Za dobro prianjanje trake na drvo premazati ga BITULIT-om, pazeći da premaz ne ide između žlebova. Pošto je drvo zapaljiv materijal, preporučuje se upotreba samolepljive trake IZOSELF P3 za prvi sloj sistema. Drugi sloj KONDORFLEX REFLEX-a mora biti zavaren preko cele površine.

BITULIT je bitumenski premaz na bazi organskog rastvarača. Dobro promešajte pre upotrebe. Može se nanositi četkom, ili valjkom (najčešće). Aplikacija mora biti potpuno suva, pre nastavka. Ako se radovi izvode u zatvorenom prostoru, mora se provetravati (otvaranjem prozora zbog promaje). Obložena površina ne sme biti izložena vremenskim uticajima duže vreme. Nije dozvoljena upotreba otvorenog plamena za sušenje ili zagrevanje premaza. Prosečna potrošnja bitumenskog prajmera je 0,3 l/m2.

Trake za varenje se mogu delimično zavariti na podlogu (tačkasto na 30% površine): parna brana, horizontalna hidroizolacija nepodrumskih objekata, prvi sloj hidroizolacije ravnog krova na manje krutim podlogama (toplotna izolacija, drvena oplata). Ovom metodom omogućavamo prilagođavanje hidroizolacije delovanju podloge.

Zaptivanje cele površine (traka 100% zavarena) je potrebno za vertikalnu hidroizolaciju, sisteme hidroizolacije platforme, vertikalnu hidroizolaciju, drugi sloj u dvoslojnoj hidroizolaciji ravnog krova.

Traka se prvo potpuno razvije (ispravi pravac), zatim se traka namota u rolnu do pola i započne varenje. Kada je polovina trake zavarena, drugu polovinu umotajte u rolnu i zavarite je na isti način. Prilikom zavarivanja važno je kratkotrajno intenzivno zagrevanje površine trake i istovremeni pritisak na podlogu.

Hidroizolacija na vertikalnim površinama i većim nagibima (preko 5° ili 9%) mora biti zaptivena po celoj površini i istovremeno stvarati kratkotrajni dodatni pritisak na podlogu.

Bitumenske trake spajaju se preklopima. Preklop je 10 cm. Preklopi moraju biti potpuno zavareni.

U dvoslojnim sistemima, drugi sloj se postavlja u istom pravcu kao i prvi sloj, samo sa preklapanjem pomerenim za polovinu širine trake. Prilikom postavljanja drugog sloja, obe trake se zagrevaju plamenom.

Uz pravilan izbor hidroizolacionog materijala i sistema, veoma je važno striktno poštovati pravila hidroizolacione struke (kontakti ili preklapanja, prianjanje na podlogu, smer polaganja). Veština izvođača dolazi do izražaja u obradi detalja (proboji, dorade, prelazi). Moguće greške je veoma teško otkriti i kasnije popraviti.

Osim instalacijskih proboja, prema statistici, najviše curenja dolazi na spoju horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Često primećujemo neispravnu vertikalnu hidroizolaciju zavarenu za zid. Potrebna je potpuna adhezija na podlogu.

Karakteristike KONDOR V4 KONDOR P4 PLUS
usaglašenost sa standardima SIST EN 13969 tip A SIST 1031 SIST EN 13969 tip A in tip T SIST EN 13707 SIST 1031
dužina trake 10 m 10 m
masa/debljina 4,0 kg/m2 4,0 mm
vrsta bitumena plastomerni bitumen plastomerni bitumen
fleksibilnost pri niskim temperaturama -5° C -5° C
otpornost prema tečenju pri povišenim temperaturama +120° C +120° C
vrsta nosača stakleni voal poliesterski filc
prekidna sila (N/50 mm) uzdužno/poprečno 300 / 200 1000 / 700
područje primene Koristi kao međusloj u dvo- i višeslojnim sistemima ravnih krovova, koji su zaštićeni hidroizolacionom trakom sa UV zaštitom. Koristi se i u hidroizolaciji temelja i to za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih ili horizontalnih delova objekata, protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom. Koristi se u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se i u hidroizolaciji temelja u jednoslojnim sistemima protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom, kao i u dvoslojnim sistemima vertikalnih i horizontalnih hidroizolacija koji su izloženi vodi pod pritiskom.
 • Dugogodišnje pozitivno iskustvo (bitumen su pre više hiljada godina koristili Sumeri i Vavilonci kao građevinski materijal),
 • otpornost na temperaturne fluktuacije – fleksibilnost na niskim temperaturama i izdržljivost na visokim temperaturama,
 • prilagođavanje kretanju podloge (promena temperature, sleganje, ulegnuća, pukotine),
 • otpornost na UV zračenje (zaštićen škriljem),
 • laka i brza ugradnja u različitim vremenskim uslovima,
 • lake naknadne intervencije i popravke,
 • ekološki integritet.

Hidroizolacioni proizvodi FRAGMAT dostupni su u svim dobro opremljenim prodavnicama tehničkog i građevinskog materijala.

Kada kupujete bitumenske trake, proverite da li bitumenska traka ima sledeće oznake na etiketi:

 • SRPS EN 13707 – trake za krovove,
 • SRPS EN 13969 – trake za temelje (tip A – HI protiv vlage ili tip T – HI otporne na stajaću vodu – hidrostatički pritisak),
 • CE znak.

Na tržištu postoji veliki broj konkurentskih bitumenskih proizvoda. Za mnoge se pokazalo da im nedostaje kvalitet, često odstupaju od deklarisanih vrednosti. Naši nalazi su:

 • do 25% manji udeo bitumena (slabije spajanje preklopa i slabije prianjanje na podlogu),
 • do 40 % manje težine nosača,
 • slabija fleksibilnost pri niskim temperaturama,
 • 20 – 35 % lošija mehanička svojstva od deklarisanih (prekidne sile, izduženje, otpornost na cepanje…),
 • manje debljine (problematična ugradnja ili varenje).

Kod jeftinih traka često se detektuje smanjeni udeo bitumenskog veziva, što može značiti visok sadržaj lošijih punila. Debljina traka se često namerno meša sa težinom na etiketi (4,5 kg ne znači debljinu od 4,5 mm). Postavljanje ovakvih traka je teže, preklopi su slabiji, loše prianjanje na podlogu , materijal brže stari i vremenom postaje krt. Ove vrste traka imaju samo funkciju prigušivanja vlage. Upotreba je dozvoljena samo u (nepodrumskim) pomoćnim objektima. Početna „ušteda” za hidroizolaciju porodične kuće uporediva je sa cenom kućnog aparata, čiji je vek trajanja od 5 do 10 godina. Hidroizolacija mora obavljati svoju funkciju tokom čitavog veka trajanja zgrade (najmanje 60 godina). Naknadne popravke hidroizolacije mogu dostići i do 10 puta više od početnog ulaganja.

Hidroizolacija i zaštita od vlage

Da pojednostavimo, razlikujemo dve vrste opterećenja i iz njih rezultujućih sistema zaptivanja:

 • vlažnost zemljišta ili padavine (poniranje) meteorske ili podzemne vode – bez hidrostatičkog pritiska – obično je dovoljna jednoslojna hidroizolacija od bitumenskih traka odgovarajućeg kvaliteta
 • podzemna voda koja stagnira do određene visine – prisutan je hidrostatički pritisak – potreban je minimalno dvoslojni sistem hidroizolacije od polimer-bitumenskih traka ojačanih poliesterskim filcom.

Hidroizolacija je neophodna na svim horizontalnim (pod na tlu) i vertikalnim površinama objekta (ukopani zidovi) koje su u kontaktu sa zemljom. Vertikalni završetak hidroizolacije treba da se proteže najmanje 30 cm iznad završnog nivoa tla kako bi se sprečilo vlaženje usled kišnice ili mogućeg kapilarnog podizanja kroz spoljašnje omotače.

Iskop mora biti dovoljno širok da omogući nesmetano izvođenje radova. Zidovi moraju biti pravilno izravnani (cementnim malterom) tako da nema žljebova, jama, izbočina ili isturenih delova.

Najefikasnija mehanička zaštita hidroizolacije je sloj XPS izolacionih ploča (koje su naravno i toplotni izolator); samostalno ili u kombinaciji sa dodatkom čepaste folije ili filca. Važna je i odgovarajuća struktura materijala za zatrpavanje, koji je potrebno ojačati (sloj po sloj) kako bi se sprečilo kasnije sleganje.

Drenaža obezbeđuje da voda ne stagnira u blizini temelja i zida, već da se brzo odvodi. Drenažna cev je obložena grubim materijalom, kao što je šljunak, ali se preko nje prostire filc tako da materijal ispran sa zemlje ne ulazi u sastav.

Ravni krovovi, balkoni i terase

Izrada zahtevnih hidroizolacija, kao što su ravni krovovi, terase ili bazeni, ima smisla poveriti izvođačima sa referencama, ako ne i prvo potražiti pomoć projektanta ili stručnog konsultanta. Izbor odgovarajućeg sistema, uključujući i definiciju materijala, bilo da se radi o zaptivanju poliuretanskim ili polimer-bitumenskim proizvodima, zavisi od pažljive procene.

Kada želimo da izbegnemo veliku zapreminu krova i kada smo ograničeni visinom slemena, ravan krov je optimalno rešenje. Ovo se odnosi na objekte velikih osnova (poslovne i industrijske zgrade) ili na manje objekte (stambene kuće, garaže, otvorene nadstrešnice) gde ne želimo ili ne smemo preterano da zadiremo u visinu.

Drugi razlog za ravan krov je njegova upotrebljivost za različite namene: postavljanje uređaja (klima, solarni paneli, stalak za veš), parkiranje vozila, izrada sportskih terena (košarka, mali fudbal, dečije igralište, bazen), ozelenjavanje ( intenzivni ili ekstenzivni zeleni krov ) ili uređenje šetališta (terasa).

Pravilno projektovan i kvalitetan ravan krov može da izdrži jak vetar, sunce, toplotu, hladnoću i padavine.

Na samom početku, arhitektonsko projektovanje je važno da ima, na primer, dovoljnu visinu za postavljanje svih potrebnih slojeva i za završetak susednih građevinskih elemenata. U sledećem koraku, prilikom izvođenja, obrada detalja (odvoda, otvora, uglova) zahteva najveću pažnju.

Noseća konstrukcija za ravan krov može biti izrađena od bilo kog konstruktivnog materijala (armiranog betona, čelika ili drveta). U zavisnosti od izabranog tipa ravnog krova, potrebno ga je pravilno dimenzionisati. Za ravan krov sa težinom opranog šljunka ukupne debljine 6 cm, težina balasta je 100 kg/m2. Kada prilikom rekonstrukcije objekta menjamo sastav ili namenu ravnog krova, potrebno je proveriti nosivost konstrukcije.

Podno grejanje

Priroda podnog grejanja je takva da zahteva niskotemperaturni način zagrevanja vode. Za to su posebno pogodni niskotemperaturni kotlovi sa rezervoarima za skladištenje viška toplote, ili je pogodno i grejanje toplotnom pumpom i solarnim sistemom.

Za najoptimalnije snabdevanje toplotom prostorije potrebna je automatizovana oprema koja reguliše regulaciju podnog grejanja. Način regulacije zavisi od potreba objekta i načina zagrevanja vode. Poznajemo sledeće vrste propisa:

 • konstantna temperaturna razlika i promenljivi protok,
 • menjanje temperaturne razlike pomoću mešajućeg ventila sa tri ili četiri prolaza,
 • konstantan protok vode za grejanje i promenljiva temperaturna razlika.

Ova vrsta košuljice je napravljena na bazi kalcijum sulfata. Specijalna receptura omogućava lakim košuljicama dobru toplotnu provodljivost, malu težinu i malu debljinu. Zbog svojih jedinstvenih svojstava (dovoljne su male visine primene, visoka čvrstoća na pritisak, dobar provodnik toplote), posebno su pogodni za izradu podova za podno grejanje. Za ovu vrstu košuljice pogodne su ploče STIROTERMAL SOLO i STIROTERMAL DUO.

Pogodne su za podno grejanje (veoma dobra toplotna provodljivost i savršeno oblaganje podnih cevi), ali ih odlikuje i:

 • brza ugradnja
 • mala debljina podne konstrukcije – velika čvrstoća na pritisak i savijanje,
 • ujednačen kvalitet zahvaljujući fabričkom mešanju,
 • racionalno polaganje, kao rezultat toga, moguć je visok kapacitet polaganja, jer je potrebno samo fino nivelisanje (ima tečna svojstva),
 • biološki integritet,
 • da se ne skupljaju tokom vezivanja,
 • brza spremnost za dalju obradu.

Tehničke karakteristike samorazlivajućih košuljica:

Debljina premaza preko cevi 35 mm (normalne košuljice 45 mm)
Granulacija (Veličina zrna) 0-4 mm
Potrošnja 18 kg/m2/cm (normalne košuljice 20 kg/m2/cm)
Pritisna čvrstoća 20-30 N/mm2
Gustina materijala 2000 – 2200 kg/m3
Zatezna čvrstoća pri savijanju 4-6 N/mm2
Prohodnost oko 36 sati
Mogućnost grejanja nakon 7 dana

Za pregled proizvoda za podno grejanje kliknite ovde >>

Ugradnja položenih cevi zavise od karakteristika zagrejanog prostora. Projektant odlučuje o najoptimalnijim performansama prilikom proračuna i dimenzionisanja mašinskih instalacija. U praksi se takođe primenjuje standard koji predviđa 7 m cevi/m2. Postoji i pravilo koje predviđa da se cevi postavljaju uz hladne zidove i najčešće korišćene površine u prostoriji. Preporučujemo cevi sa dugim vekom trajanja, kao što je PE-Xc, koje spadaju u sam vrh – cevi od umreženog polietilena.

Postoji nekoliko načina polaganja cevi, metoda zavisi od zahteva stambenog prostora

Ovaj način ugradnje podnog grejanja se ne preporučuje. Armatura uzrokuje oksidaciju i dezintegraciju podne cevi, što može dovesti do curenja vode pod pritiskom.

Od povezivanja podne cevi direktno na armaturnu mrežu se odustaje upravo zbog nepovoljnog kontakta polietilenskih cevi sa čeličnom armaturom, pošto smo mi poznati po gradnji kuća za nekoliko generacija. Sistemske ploče kao što je STIROTERMAL SILENT REFLECT, osim što obezbeđuju dug životni vek sistema podnog grejanja, takođe nude dobru podnu izolaciju i prigušivanje zvuka udara na AB ploče i zidove.

Prekomerna debljina košuljice iznad podnog grejanja može da izazove velike fazne pomake, što znači da tokom prelaznih perioda kada se temperature veoma razlikuju, može trebati dugo vremena da se pod zagreje ili ohladi. Optimalno temperirane prostorije zahtevaju odgovarajući pod, koji mora imati odgovarajući toplotni kapacitet kako bi se izbegli gore navedeni problemi.

Za stambene prostore, minimalna debljina košuljice iznad vrha cevi podnog grejanja prema DIN 18560/2 mora biti 40 mm.

Pošto se pritisak širi i između čepova sistemske ploče, možemo reći da je prosečna debljina košuljice između čepova (oko 1,5 cm – zapremina cevi i čepova već oduzeta) i iznad čepova (4 cm prema DIN 18560/2) iznosi približno 5,5 cm, što je prosek za stambene prostore. Veće debljine košuljice već mogu pogoršati odziv pritiska.

Sastav poda za stambene prostore tada može biti sledeći:

 • završna obolga
 • mikroarmirana košuljica 4 cm iznad čepova
 • sistemska ploča STIROTERMAL SILENT REFLECT 5,5 cm
 • EPS 100, sloj stiropora između instalacija, debljina zavisi od konačnog nivoa poda

Upozorenje: debljinu poda određuje projektant prema nameni površine!

Za podno grejanje se sve češće odlučuje čak i u novim zgradama, jer nudi uštedu energije i prijatan osećaj u stambenim prostorima u poređenju sa konvencionalnim grejanjem. Istorija podnog grejanja datira još iz rimskog doba, kada su javna kupatila zagrevana toplim vazduhom koji je prolazio kroz glinene cevi u zidovima i podu (hypocaustum).

Podno grejanje radi na principu toplotnog zračenja iz poda (infracrveni zraci – zračenje). Grejna površina je mnogo veća od običnih grejnih tela, tako da temperatura podnog grejanja može biti izuzetno niska, najviše 30 °C. Do 80% toplote ulazi u prostoriju u vidu infracrvenog zračenja (do 25% kod radijatorskog grejanja), što omogućava veoma dobru aproksimaciju idealno raspoređenih temperaturnih slojeva u stambenom prostoru. Ušteda energije ovim načinom grejanja je do 15%. Ovo omogućava niskotemperaturno zagrevanje podne površine, kao i efekat zagrevanja toplotnim zračenjem, što omogućava da temperatura vazduha bude za 1 do 2 °C niža za isti osećaj toplote u prostoriji.

Boravak u prostorijama sa podnim grejanjem je zdraviji i udobniji. U slučaju radijatorskog grejanja, zbog vrelog grejnog tela i cirkulacije vazduha – konvekcija je intenzivnija, što izaziva jače isušivanje vlage u prostoriji i podizanje dosadne prašine. Veća količina toplog vazduha ostaje na plafonu, dok na podu ostaje hladan sloj koji hladi stopala. Svi ovi problemi ne postoje kod podnog grejanja. Ljudima koji imaju problema sa alergijama i osetljiviji su na životnu klimu, omogućava mnogo prijatniji boravak.

Raspodela vazdušnih slojeva prema načinu grejanja (slike):

 • A – IDEALNA raspodela vazdušnih slojeva (preporuke zdravstva),
 • B – PODNO GREJANJE, vrlo blizu idealnom rasporedu,
 • B1 – Radijator, grejač na unutrašnjem zidu (niska temperatura kod nogu),
 • B2 – Radijator, grejno telo na spoljnom zidu,
 • C – Grejanje klima uređajima i radijatorima (najneprikladnije).

Budući da je ovakav način grejanja ekonomičniji od konvencionalnog grejanja, a zbog niza povoljnih efekata na životnu klimu, ugrađuje se u većinu novih stambenih objekata sa odgovarajućim toplotnim omotačem. Posebno je pogodan za izgradnju niskoenergetskih kuća. Pošto su cevi za grejanje skrivene u podu, koristi se i u raznim salonima i reprezentativnim prostorijama.

Kod klasičnog grejanja vazduh intenzivno cirkuliše zbog vrućeg medijuma, a najveći deo toplote se zadržava u gornjim slojevima prostorije. Što znači da, za razliku od podnog grejanja, moramo da unosimo više toplote u prostoriju, a najveći deo ostaje na plafonu usled konvekcije. Za razliku od radijatorskog grejanja, gde koristimo visokotemperaturni medij za grejanje, podno grejanje je mnogo ekonomičniji, niskotemperaturni sistem grejanja koji za rad troši mnogo manje energije.

Brza ugradnja i niži troškovi ugradnje
Metali na tržištu poskupljuju, što čini radijatorski način grejanja sve skupljim. Sa podnim grejanjem, topla voda teče kroz izdržljive plastične cevi.

Manja potrebna instalirana snaga uređaja za grejanje
Zbog velikog grejnog tela, koje kod podnog grejanja čini ceo pod, za grejanje se koristi niskotemperaturni način zagrevanja vode.

Do 15 % niži troškovi grejanja
Pod predstavlja veliko grejno telo, temperatura ovog tela je znatno niža nego kod klasičnog načina grejanja. Pošto toplota dolazi u obliku zračenja, temperaturni slojevi u prostoriji su idealno raspoređeni, tako da se vazduhu u prostoriji može isporučiti mnogo manje energije.

Prostor pogodne vlažnosti
Na račun manje dovedene toplote u prostoriju i manje cirkulacije, sprečavamo nepotrebno isušivanje vazduha, što blagotvorno deluje na respiratorni sistem i kožu.

Bolje iskorišćenje prostora
Podnim grejanjem postižemo veću iskorišćenost korisne površine, jer nam zbog velike površine podnog grejanja nisu potrebna spoljna grejna tela.

Značajno manje stvaranja prašine
Kretanje vazduha je sporije, pa je cirkulacija prašine u prostoriji minimalna.

Pošto podno grejanje ima veliku inerciju, teže je reagovati na brže promene temperature. Prostorije velikih zapremina, kuće sa debelim zidovima i loše izolovane zgrade sa podnim grejanjem teže se zagrevaju na željenu temperaturu. Za takve zgrade je pogodnije grejanje sa visokotemperaturnim kotlovima. Stoga je ispravno razmotriti odluku o podnom grejanju već u prvim fazama projektovanja zgrade. I dalje važi pravilo da se podno grejanje ugrađuje u dobro izolovane objekte.

Početna investicija u podno grejanje je nešto veća u odnosu na radijatorsko, ali se vremenom isplati. Ne smemo zaboraviti ni druge prednosti koje nudi podno grejanje, među kojima su niži troškovi grejanja za 15%. Stoga je ova vrsta ulaganja, koja pored povoljnog osećaja i zdravstvenih efekata nudi uštedu energije, opravdana iz više razloga.

Podno grejanje ne izaziva proširene vene! Ovaj način grejanja je pogodan za sve dobro izolovane zgrade. Dozvoljena je niska temperatura zemljišta, koja ne sme da pređe 27 °C. Maksimalni granični protok toplote poda je tako 100 W/m2. Ako takve vrednosti ne obezbeđuju odgovarajuću temperaturu za prostoriju, potrebno je snabdevanje toplotom preko dodatnih grejnih tela. Mada, ne smemo dostići graničnu vrednost preporučene temperature zemljišta – više temperature se ne preporučuju iz zdravstvenih razloga. Nezdravi uslovi nastaju usled pregrevanja sistema, što može biti posledica nepravilne izolacije spoljašnjih zidova, predimenzioniranog kotlovskog sistema, nepravilne regulacije cevovoda.