Tehnička podrška

Kontaktirajte nas i odgovorićemo na Vaša pitanja.

POTREBNA VAM JE POMOĆ STRUČNJAKA?

HIDROIZOLACIJE

+381 63 364 560  miroslav.zivanovic@fragmat.rs

AMBALAŽA I TEHNIČKI PROIZVODI

+381 62 8026 891 vladimir.djergovic@fragmat.rs

ZA VIŠE INFORMACIJE POZOVITE NAS NA

+381 22 710 666

ILI NAM PIŠITE

office@fragmat.rs

Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

U FRAGMAT S d.o.o. postupamo sa vašim podacima u skladu sa zakonima i propisima koji definišu zaštitu podataka o ličnosti, posebno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskim komunikacijama i Opštom uredbom EU o zaštiti podataka. FRAGMAT S d.o.o. kao rukovalac ličnih podataka omogućava pojedincima da budu upoznati sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na njihove lične podatke.

FRAGMAT S pribavlja lične podatke pojedinaca iz različitih izvora. U većini slučajeva pojedinci nam ih dostavljaju direktno, ali ih dobijamo i na raznim događajima, prijavljivanjem na seminare i primanjem biltena

FRAGMAT S čuva i štiti lične podatke kako ne bi došlo do neovlašćenog otkrivanja podataka neovlašćenim licima. U FRAGMAT S se obavezujemo da nećemo prosleđivati, pozajmljivati ili prodavati lične podatke trećem licu bez prethodnog obaveštenja i pribavljanja vašeg pristanka, bez odgovarajućih odgovarajućih zaštitnih mera, i da ćemo lične podatke obrađivati samo u okviru zakonskih pravnih osnova i određenih svrha

Svrha obrade ličnih podataka

Kao deo naše aktivnosti u FRAGMAT S , prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke kada se registrujete za naše događaje, pošaljete nam pitanje onlajn ili na našu adresu. Zatim obrađujemo vaše identifikacione i lične podatke za kontakt u svrhu pružanja naših usluga.

Povlačenje individualne saglasnosti

Saglasnost data za svrhe navedene u saglasnosti važi do opoziva. Kada pojedinac opozove svoju saglasnost, FRAGMAT S više neće koristiti njegove podatke u svrhe za koje je dao opoziv.

Ukoliko pojedinac želi da opozove saglasnost, to može učiniti slanjem opoziva na office@fragmat.rs ili pisanim putem u sedište preduzeća, a opcija odjave je takođe uključena u svaki mejl koji pošaljemo. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka na osnovu saglasnosti pre njenog opoziva.

Prava kupaca

FRAGMAT S pruža licima čije lične podatke obrađuje mogućnost ostvarivanja prava, i to::

  • pravo pristupa ličnim podacima prikupljenim u vezi sa njim;
  • ravo na ispravku za FRAGMAT S da ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja;
  • pravo na brisanje, da FRAGMAT S izbriše lične podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja.

Završne odredbe

Ulaskom na veb lokaciju slažete se da ste svesni i saglasni sa svim gore navedenim uslovima. Za sve što nije regulisano ovim pravilima koriste se važeći zakoni.